Neidio i'r prif gynnwy

Canlyniadau ar ble a sut mae pobl yn canfod ac yn cael gafael ar wybodaeth iechyd a lles ar gyfer Ebrill 2019 i Fawrth 2020.

Prif bwyntiau

Dywedodd 84% o bobl y gallant gael yr wybodaeth, cyngor a chymorth cywir pan fyddant yn sâl ac i’w helpu i fyw bywyd iach.

Mae’n fwy tebygol y bydd un neu fwy o’r nodweddion a ganlyn yn berthnasol i’r bobl sy’n dweud y gallant gael yr wybodaeth gywir am iechyd a llesiant:

  • yn 16 i 24 oed
  • mewn iechyd da
  • yn mynd i ddigwyddiadau celfyddydol neu ddiwylliannol neu’n cymryd rhan ynddynt
  • ddim yn unig

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.