Neidio i'r prif gynnwy

Bydd y terfyn cyflymder ar y rhan fwyaf o ffyrdd cyfyngedig yn cael ei newid i 20mya.

Mae ffyrdd cyfyngedig yn cynnwys ffyrdd â goleuadau stryd o leiaf bob rhyw 200 llath. Mae’r rhan fwyaf mewn ardaloedd preswyl ac adeiledig, lle ceir llawer o gerddwyr.

Weithiau, bydd awdurdod priffyrdd yn cynnig terfyn cyflymder gwahanol a bydd rhaid iddyn nhw roi cyfle ichi wrthwynebu.

Yr awdurdodau priffyrdd yw:

Er mwyn cael gwrthwynebu cynnig, rhaid nad yw’r cynnig hwnnw’n bodloni’r meini prawf ar gyfer creu eithriad.

Bydd awdurdodau priffyrdd gwahanol yn cyhoeddi eu heithriadau ar adegau gwahanol dros y misoedd i ddod.  Pan ddaw cyfle i wrthwynebu, caiff y ffordd ei marcio ar fap gyda dolen i’r awdurdod priffyrdd sy’n gyfrifol amdani: