Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r terfyn cyflymder ar y rhan fwyaf o ffyrdd cyfyngedig wedi newid i 20mya.

Mae gan ffyrdd cyfyngedig oleuadau stryd o leiaf bob rhyw 200 llath. Mae’r rhan fwyaf mewn ardaloedd preswyl ac adeiledig, lle ceir llawer o gerddwyr.

Weithiau, bydd awdurdod priffyrdd yn cynnig terfyn cyflymder gwahanol a bydd rhaid iddyn nhw roi cyfle ichi wrthwynebu.

Yr awdurdodau priffyrdd yw:

Er mwyn cael gwrthwynebu cynnig, rhaid nad yw’r cynnig hwnnw’n bodloni’r meini prawf ar gyfer creu eithriad.

Mae awdurdodau priffyrdd gwahanol wedi cyhoeddi eu heithriadau.