Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

3. Ardaloedd dynodedig

Mae’r canlynol yn ardaloedd dynodedig:

  • ardaloedd cadwraeth
  • parciau cenedlaethol
  • ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol
  • safleoedd treftadaeth y byd.

Caiff y rhain eu diffinio o dan Erthygl 1(5) yn Atodlen 1, Rhan 2,  o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995, a chyfeirir atynt weithiau fel tir Erthygl 1(5).