Neidio i'r prif gynnwy

4. Fflatiau

Os ydych yn byw mewn fflat, bydd y terfynau hyn yn cyfeirio at yr adeilad cyfan ac nid at bob fflat unigol.

Os yw nifer y dysglau neu'r antenâu ar yr adeilad eisoes wedi cyrraedd yr uchafswm a ganiateir, bydd angen caniatâd cynllunio arnoch i osod rhagor.

Os felly, efallai yr hoffech drafod â'r preswylwyr eraill y posibilrwydd o gael system a rennir.