Neidio i'r prif gynnwy

Gallwch ychwanegu gwerthwyr ychwanegol drwy ddychwelyd i dudalen grynodeb eich ffurflen ddrafft a dewis ‘ychwanegu gwerthwr arall’.

Teitl

Os nad yw'r teitl priodol yn cael ei ddangos fel opsiwn, gallwch lenwi'r blwch ‘Arall (nodwch)’.

Os nad yw'r teitl priodol yn ffitio yn y blwch hwn, defnyddiwch dalfyriadau. Er enghraifft, gallwch ddangos Capten fel Capt.

Enw cyntaf y gwerthwr

Rhowch enw cyntaf y gwerthwr. Gallwch roi enw canol hefyd.

Cyfenw’r gwerthwr

Rhowch gyfenw’r gwerthwr.

Cyfeiriad y gwerthwr

Dyma brif gartref y prynwr o’r dyddiad y mae’r trafodiad yn dod i rym.