Neidio i'r prif gynnwy

Enw’r sefydliad

Rhowch enw cyfreithiol cofrestredig y gwerthwr.

Os yw enw'r prynwr yn hirach na’r lle sydd ar gael, defnyddiwch dalfyriadau.

Enw masnachu’r sefydliad

Rhowch enw masnachu'r gwerthwr. Os oes gan y prynwr fwy nag un enw masnachu, rhowch yr enw masnachu sy’n cael ei ystyried yr un sy’n cael ei ddefnyddio fwyaf neu sy’n fwyaf adnabyddus. 

Os yw’r enw masnachu’n hirach na'r lle sydd ar gael, defnyddiwch dalfyriadau.

Cyfeiriad y sefydliad

Rhowch y cyfeiriad lle gallwn ysgrifennu at y prynwr ar ôl y dyddiad y daw’r trafodiad tir i rym.

Defnyddiwch ‘chwilio cyfeiriad’ i ddod o hyd i’ch eiddo fel bod gennym ddata cywir. Os na allwch chi ddod o hyd i’r cyfeiriad drwy ‘chwilio cyfeiriad’, gallwch ei roi i mewn eich hun.