Neidio i'r prif gynnwy

Enw asiant y gwerthwr

Rhowch enw'r cyfreithiwr neu berson arall sy'n gweithredu fel asiant ar ran y gwerthwr.

Os yw enw’r asiant yn hirach na'r lle sydd ar gael defnyddiwch dalfyriadau.

Cyfeiriad asiant y gwerthwr

Defnyddiwch ‘chwilio cyfeiriad’ i ddod o hyd i’ch eiddo fel bod gennym ddata cywir. Os na allwch chi ddod o hyd i’r cyfeiriad drwy ‘chwilio cyfeiriad’, gallwch ei roi i mewn eich hun.