Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrifon poblogaeth ac aelwydydd ar gyfer y rhai sy'n anabl o dan y ddeddf cydraddoldeb yng Nghymru yn ôl oedran, rhyw, iechyd cyffredinol, rhoi gofal di-dâl, deiliadaeth tai, sgôr gyfanheddu, lefel addysg, statws economaidd, a statws economaidd-gymdeithasol.

Mae'r bwletin ystadegol hwn yn cynnwys data cryno ychwanegol ar anabledd yn ôl amrywiaeth o ganlyniadau economaidd-gymdeithasol ar gyfer unigolion ac aelwydydd a oedd yn breswylwyr arferol yng Nghymru ar adeg y cyfrifiad, sef 21 Mawrth 2021. Mae'n dweud wrthym sut roedd canlyniadau o'r fath yn amrywio ar gyfer pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl ledled Cymru. Mae'r bwletin hefyd yn cynnwys dadansoddiad o anabledd yn ôl oedran a rhyw er mwyn rhoi cyd-destun.

Cyswllt

Edward Wilkinson a John Poole

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.