Neidio i'r prif gynnwy

Dadansoddiad o'r sgorau oed-safonedig a gyflawnwyd yn y fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r Profion Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer 2019.

Y gwahaniaeth rhwng y rhywiau yn y sgôr safonedig yn ôl oedran

Mae'r gwahaniaeth yn y sgôr gymedrig safonedig yn ôl oedran ar gyfer bechgyn a merched yn dangos:

  • mae merched yn perfformio'n well na bechgyn yn y profion darllen ym mhob un o grwpiau blwyddyn y cwricwlwm cenedlaethol.
  • mae bechgyn yn perfformio'n well na merched yn y prawf rhesymu rhifiadol yn y mwyafrif o grwpiau blwyddyn y cwricwlwm cenedlaethol. Yr eithriadau oedd y prawf ym mlwyddyn 7.

Symud tuag at asesu darllen a rhifedd ar-lein

Mae asesiadau personol ar-lein yn disodli'r profion cenedlaethol papur presennol ar gyfer dysgwyr ym Mlwyddyn 2 i 9 dros gyfnod o dair blynedd. Yn 2019, cymerodd disgyblion asesiad personol ar-lein newydd ar gyfer Rhifedd Gweithdrefnol yn lle prawf ar bapur. Mae'r datganiad hwn yn cyflwyno canlyniadau ar gyfer y profion papur yn unig.

Oherwydd y pontio i asesiadau ar-lein, y adroddiad ystadegol ar gyfer y profion yn 2019 fydd yr olaf i gael ei gynhyrchu (gweler cynlluniau’r dyfodol yn y datganiad).

Adroddiadau

Canlyniadau profion llythrennedd a rhifedd cenedlaethol, 2019 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 463 KB

PDF
463 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Nodiadau a gwybodaeth allweddol am ansawdd, 2019 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 308 KB

PDF
308 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Canlyniadau profion llythrennedd a rhifedd cenedlaethol, 2019: tablau , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 111 KB

ODS
111 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.