Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 1 Chwefror 2012.

Cyfnod ymgynghori:
9 Tachwedd 2011 i 1 Chwefror 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 227 KB

PDF
227 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Gofynnwn am eich barn defnyddwyr ar gynigion i newid y casgliadau data ac allbynnau ystadegol.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae adran Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi yn casglu yn dadansoddi ac yn lledaenu data ar sawl agwedd o weithgarwch Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru. Mae data ar ystadegau gweithredol yn cael ei gasglu bob blwyddyn ac mae'n cynnwys adnoddau dynol cyllid data gweithredol diogelwch tân a diogelwch tân yn y gymuned. Mae data yn cael ei gyhoeddi ar hyn yn ogystal ag ar ddigwyddiadau tân a dangosyddion perfformiad.

Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn defnyddwyr ar gynigion i newid y casgliadau data ac allbynnau ystadegol. Bydd eich cyfraniadau yn ein helpu i ddeall yr effaith y gallai'r newidiadau hyn ei chael ar yr unigolion a'r sefydliadau sy'n defnyddio ystadegau hyn. Bydd canlyniad yr ymgynghoriad hwn yn llywio ein blaenoriaethau ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod. Mae hyn yn cydymffurfio gyda Chod Ymarfer Ystadegau Swyddogol sy’n datgan bod ymgysylltu effeithiol â defnyddwyr yn hanfodol o ran ymddiriedolaeth yn ystadegau ac i sicrhau gwerth cyhoeddus uchaf.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 427 KB

PDF
427 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.