Neidio i'r prif gynnwy

Ymatebion a anfonwyd ar 29 Ionawr i 9 Chwefror 2024.

Busnes, yr economi ac arloesi

  • Ystadegau busnes ar gyfer y sector llety yng Nghymru, 2023

Cymunedau ac adfywio

  • Poblogaeth mewn tlodi incwm cymharol, yn ôl lleoliad geni'r penteulu - FYE 2019 i FYE 2022

Addysg a sgiliau

  • Nifer y prentisiaethau a ddechreuwyd o dan y fframweithiau 'Gweithgynhyrchu Peirianneg', yn ôl llwybr tybiedig, blwyddyn academaidd 2022/23
  • Nifer y disgyblion yn ôl grŵp oedran ac ysgol, 2023
  • Canran y disgyblion rhwng 5 a 15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol ym mis Ionawr 2023 a safle Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019
  • Disgyblion Blynyddoedd 1 i 11 ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig, yn ôl cyfrwng iaith yr ysgol ac a chyfrwng astudio'r Gymraeg, Ionawr 2023

Cyflogaeth a gwaith

  • Ystadegau Twf Swyddi Cymru+ yn ôl rhanbarth domisil, blwyddyn ariannol 2022-23

Iechyd a gofal cymdeithasol

  • Bwriad y fam i fwydo ar y fron yn ôl dull geni a bwrdd iechyd lleol, 2020-2022

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Ystadegau busnes ar gyfer y sector llety yng Nghymru, 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 7 KB

ODS
Saesneg yn unig
7 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Poblogaeth mewn tlodi incwm cymharol, yn ôl lleoliad geni'r penteulu - FYE 2019 i FYE 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 6 KB

ODS
Saesneg yn unig
6 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Nifer y prentisiaethau a ddechreuwyd o dan y fframweithiau 'Gweithgynhyrchu Peirianneg', yn ôl llwybr tybiedig, blwyddyn academaidd 2022/23 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 5 KB

ODS
Saesneg yn unig
5 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Nifer y disgyblion yn ôl grŵp oedran ac ysgol, 2023 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 175 KB

ODS
175 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Canran y disgyblion rhwng 5 a 15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol ym mis Ionawr 2023 a safle Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 76 KB

ODS
Saesneg yn unig
76 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Disgyblion Blynyddoedd 1 i 11 ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig, yn ôl cyfrwng iaith yr ysgol ac a chyfrwng astudio'r Gymraeg, Ionawr 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 9 KB

ODS
Saesneg yn unig
9 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ystadegau Twf Swyddi Cymru+ yn ôl rhanbarth domisil, blwyddyn ariannol 2022-23 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 5 KB

ODS
Saesneg yn unig
5 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Bwriad y fam i fwydo ar y fron yn ôl dull geni a bwrdd iechyd lleol, 2020-2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 53 KB

ODS
Saesneg yn unig
53 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell ymholiadau cyffredinol

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.