Neidio i'r prif gynnwy

Ymatebion a anfonwyd rhwng 3 i 14 Chwefror 2020.

Busnes, yr economi ac arloesi

  • Busnesau sy'n weithredol yng Nghymru sydd â’u perchnogaeth yn Iwerddon, a’r lefelau cyflogaeth a throsiant ar gyfer y rhan Gymreig o'r busnes ac ar gyfer y DU yn gyffredinol, 2019

Iechyd a gofal cymdeithasol

  • Oedolion 16 oed a throsodd a oedd dros bwysau neu'n ordew, yn ôl Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Ganol yng Nghaerdydd, 2011 i 2015
  • Plant sydd mewn angen oherwydd y risg o gam-drin neu esgeulustod, neu achos  gwirioneddol o’r fath, ar 31 Mawrth 2011 hyd 31 Mawrth 2016
  • Plant sy'n derbyn gofal a chymorth oherwydd y risg o gam-drin neu esgeulustod, neu achos gwirioneddol o'r fath, ar 31 Mawrth 2017 a 31 Mawrth 2018

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Busnesau sy'n weithredol yng Nghymru sydd â’u perchnogaeth yn Iwerddon, a’r lefelau cyflogaeth a throsiant ar gyfer y rhan Gymreig o'r busnes ac ar gyfer y DU yn gyffredinol, 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 15 KB

ODS
Saesneg yn unig
15 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Oedolion 16 oed a throsodd a oedd dros bwysau neu'n ordew, yn ôl Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Ganol yng Nghaerdydd, 2011 i 2015 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 20 KB

ODS
Saesneg yn unig
20 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Plant sydd mewn angen oherwydd y risg o gam-drin neu esgeulustod, neu achos gwirioneddol o’r fath, ar 31 Mawrth 2011 hyd 31 Mawrth 2016 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 40 KB

ODS
Saesneg yn unig
40 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Plant sy'n derbyn gofal a chymorth oherwydd y risg o gam-drin neu esgeulustod, neu achos gwirioneddol o'r fath, ar 31 Mawrth 2017 a 31 Mawrth 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 23 KB

ODS
Saesneg yn unig
23 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.