Neidio i'r prif gynnwy

Ymatebion a anfonwyd ar 9 i 20 Hydref 2023.

Mae'r daenlen ar gyfer rhenti'r sector preifat wedi'i diwygio i gywiro'r flwyddyn sy’n ymwneud â’r data.

Addysg a sgiliau

  • Nifer y disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim fesul ysgol, Ionawr 2023
  • Rhaglenni Cyfrifon Dysgu Personol yn ôl sector, 2021-22
  • Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl ysgol, rhyw a chefndir ethnig, 2023
  • Disgyblion ym mlynyddoedd 12 i 14 (chweched dosbarth) mewn ysgolion uwchradd neu ganol yn ôl rhyw, ethnigrwydd a chymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, 2022 a 2023
  • Safle Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yr ysgolion a gynhelir ym mharthau Incwm, Iechyd ac Addysg Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) 2019 a chymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim ym mis Ionawr 2023
  • Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol (ADY) neu anghenion addysgol arbennig (AAA) mewn ysgolion a gynhelir yng Ngogledd Cymru yn ôl math o angen, 2023

Tai

  • Rhenti yn y sector preifat gan awdurdod lleol: Ionawr i Ragfyr 2020

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Nifer y disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim fesul ysgol, Ionawr 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 55 KB

ODS
Saesneg yn unig
55 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rhaglenni Cyfrifon Dysgu Personol yn ôl sector, 2021-22 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 15 KB

ODS
Saesneg yn unig
15 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl ysgol, rhyw a chefndir ethnig, 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 175 KB

ODS
Saesneg yn unig
175 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Disgyblion ym mlynyddoedd 12 i 14 (chweched dosbarth) mewn ysgolion uwchradd neu ganol yn ôl rhyw, ethnigrwydd a chymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, 2022 a 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 25 KB

ODS
Saesneg yn unig
25 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Safle Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yr ysgolion a gynhelir ym mharthau Incwm, Iechyd ac Addysg Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) 2019 a chymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim ym mis Ionawr 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 136 KB

ODS
Saesneg yn unig
136 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adroddiadau o anghenion dysgu ychwanegol (ADY) neu anghenion addysgol arbennig (AAA) mewn ysgolion a gynhelir yng Ngogledd Cymru yn ôl math o angen, 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 6 KB

ODS
Saesneg yn unig
6 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rhenti yn y sector preifat gan awdurdod lleol: Ionawr i Ragfyr 2020 , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 13 KB

ODS
Saesneg yn unig
13 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell ymholiadau cyffredinol

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.