Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am glywed eich barn ar y cynnig am gronfa ddata ar blant sy’n colli addysg a rheoliadau ar gyfer awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
25 Ebrill 2024
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar reoliadau drafft a fydd yn:

  • gosod gofyniad ar awdurdodau lleol i ddatblygu cronfa ddata o blant yn eu hardaloedd sydd o bosibl yn colli addysg
  • gosod gofyniad ar fyrddau iechyd lleol i rannu gwybodaeth sylfaenol am blant gyda'r awdurdod lleol perthnasol, fel y gallant sefydlu'r gronfa ddata

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 25 Ebrill 2024, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Y Gangen Cefnogi Cyflawniad a Diogelu
Yr Is-adran Tegwch mewn Addysg
Y Gyfarwyddiaeth Addysg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ