Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 25 Ebrill 2024.

Cyfnod ymgynghori:
31 Ionawr 2024 i 25 Ebrill 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am glywed eich barn ar y cynnig am gronfa ddata ar blant sy’n colli addysg a rheoliadau ar gyfer awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar reoliadau drafft a fydd yn:

  • gosod gofyniad ar awdurdodau lleol i ddatblygu cronfa ddata o blant yn eu hardaloedd sydd o bosibl yn colli addysg
  • gosod gofyniad ar fyrddau iechyd lleol i rannu gwybodaeth sylfaenol am blant gyda'r awdurdod lleol perthnasol, fel y gallant sefydlu'r gronfa ddata