Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad yn rhoi dadansoddiad o'r cronfeydd ariannol wrth gefn a ddelir gan ysgolion ar 31 Mawrth 2022.

Prif bwyntiau

  • Cyfanswm lefel y cronfeydd wrth gefn yn ysgolion Cymru oedd £301 miliwn ar 31 Mawrth 2022, sy'n gyfwerth â £659 y disgybl. Cynyddodd lefel gyffredinol y cronfeydd wrth gefn £121 miliwn o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Roedd cronfeydd wrth gefn mewn ysgolion cynradd yn cyfrif am £175 miliwn.
  • Dros y ddwy flynedd ariannol ddiwethaf, cynyddodd cronfeydd wrth gefn ysgolion yn sylweddol oherwydd effaith pandemig COVID-19 a chyllid craidd ychwanegol a gyhoeddwyd yn hwyr yn y flwyddyn ariannol. Mae ysgolion wedi parhau i dderbyn eu cyllid craidd arferol ynghyd â chyllid ychwanegol COVID-19 wrth iddynt leihau gwariant ar elfennau fel athrawon cyflenwi, hyfforddiant staff, arholiadau, deunyddiau addysgol a biliau cyfleustodau oherwydd cyfnodau amrywiol o gau ysgolion yn ystod y flwyddyn.
  • Cynyddodd cronfeydd wrth gefn ysgolion cynradd £55 miliwn yn y flwyddyn ddiweddaraf a chynyddodd cronfeydd wrth gefn ysgolion uwchradd £55 miliwn.
  • Roedd gan Gwynedd y lefel uchaf o gronfeydd wrth gefn fesul disgybl, sef £1,012, a Phowys yr isaf, gyda £531 y disgybl.
  • Roedd gan 28 o ysgolion cynradd, 12 o ysgolion uwchradd, 1 o ysgolion arbennig, 1 ysgol feithrin a 2 ysgol ganol yng Nghymru gronfeydd wrth gefn negyddol a oedd yn gyfwerth â £8 miliwn. Roedd gan y 1,435 o ysgolion eraill gronfeydd wrth gefn positif; roedd gan 994 ohonynt gronfeydd wrth gefn gwerth mwy na 10% o gyfanswm y gwariant a glustnodwyd ar eu cyfer.

Adroddiadau

Cronfeydd wrth gefn ysgolion, ar 31 March 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 448 KB

PDF
Saesneg yn unig
448 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Anthony Newby

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.