Neidio i'r prif gynnwy

Y prif bwyntiau

  • Cafwyd 59,014 o geisiadau am y Taliad Cymorth mewn Argyfwng a chafwyd 13,062 o geisiadau am y Taliad Cymorth i Unigolion yn ystod y flwyddyn ariannol 2017 i 2018.
  • Cymeradwywyd 4,120 o geisiadau ar gyfer y Taliad Cymorth i Unigolion er mwyn i bobl gael dodrefn fel soffa neu rewgell neu beiriant golchi. Dyfarnwyd 34,322 o Daliadau Cymorth mewn Argyfwng i helpu i dalu am gostau hanfodol, fel bwyd, nwy, trydan neu ddillad ar ôl argyfwng.
  • Daeth y nifer uchaf o geisiadau ar gyfer y Taliad Cymorth i Unigolion gan bobl sy'n byw yng Nghaerdydd (2,244), Casnewydd (1,164) a Rhondda Cynon Taf (1,163).
  • Daeth y nifer uchaf o geisiadau am y Taliad Cymorth mewn Argyfwng gan bobl sy'n byw yng Nghaerdydd (9,591), Rhondda Cynon Taf (5,497) a Chasnewydd (5,279).

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng

Ceisiadau a wnaed a grantiau a ddyfarnwyd yn ôl awdurdod lleol
Awdurdod lleol Nifer y ceisiadau Nifer y grantiau a ddyfarnwyd
Blaenau Gwent 1,747 920
Pen-y-bont ar Ogwr 2,167 1,227
Caerffili 3,526 2,011
Caerdydd 9,591 5,650
Sir Gaerfyrddin 2,466 1,491
Ceredigion 352 244
Conwy 1,487 908
Sir Ddinbych 1,736 1,053
Sir y Fflint 2,217 1,338
Gwynedd 1,860 1,016
Ynys Môn 1,064 639
Merthyr Tudful 2,015 1,193
Sir Fynwy 840 537
Castell-nedd Port Talbot 3,300 1,852
Casnewydd 5,279 3,029
Sir Benfro 1,208 725
Powys 864 501
Rhondda Cynon Taf 5,497 2,996
Abertawe 4,558 2,693
Torfaen 2,524 1,520
Bro Morgannwg 1,943 1,198
Wrecsam 2,854 1,580
Cyfanswm 59,014 34,322

Taliadau Cymorth i Unigolion

Ceisiadau a wnaed a grantiau a ddyfarnwyd yn ôl awdurdod lleol
Awdurdod lleol Nifer y ceisiadau Nifer y grantiau a ddyfarnwyd
Blaenau Gwent 450 117
Pen-y-bont ar Ogwr 513 170
Caerffili 764 242
Caerdydd 2,244 658
Sir Gaerfyrddin 672 249
Ceredigion 166 51
Conwy 402 127
Sir Ddinbych 355 102
Sir y Fflint 485 130
Gwynedd 441 165
Ynys Môn 258 69
Merthyr Tudful 395 118
Sir Fynwy 209 73
Castell-nedd Port Talbot 624 223
Casnewydd 1,164 413
Sir Benfro 312 99
Powys 107 29
Rhondda Cynon Taf 1,163 324
Abertawe 910 313
Torfaen 422 106
Bro Morgannwg 554 189
Wrecsam 436 151
Cyfanswm 13,062 4,120

 

Ynglŷn â'r Gronfa Cymorth Dewisol

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn darparu 2 fath o grant nad oes angen i chi eu had-dalu.

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng

Grant i helpu â chostau hanfodol, fel bwyd, nwy, trydan neu ddillad ar ôl argyfwng.

Taliadau Cymorth i Unigolion

Grant i’ch helpu chi, neu rywun yr ydych yn rhoi gofal iddo, i fyw'n annibynnol gartref neu mewn eiddo yr ydych chi neu'r unigolyn yn symud iddo.

Darganfyddwch pwy all wneud cais a sut i gael grant gan y Gronfa Cymorth Dewisol.