Neidio i'r prif gynnwy

Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch yn y GIG yng Nghymru ar gyfer Chwefror a Mawrth 2020.

Mae llawer o’r trefniadau casglu data cenedlaethol wedi’u hatal dros-dro yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Gwener 13 Mawrth ynghylch canslo rhai triniaethau meddygol penodol a llacio targedau perfformiad. O’r herwydd, byddwn ni hefyd yn rhoi’r gorau i adrodd ar ystadegau perfformiad am y tro. Bydd y newidiadau hyn mewn grym hyd at y cyfnod adrodd ym mis Hydref 2020 o leiaf.

Felly, yn ystod y cyfnod hwn, bydd y cyhoeddiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am weithgarwch GIG Cymru yn unig. Yn benodol, mae hyn yn golygu nifer y bobl sy’n mynd i adrannau Damweiniau ac Achosion brys a faint sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty, nifer y galwadau brys i’r gwasanaethau ambiwlans, a nifer y cleifion sy’n dechrau triniaeth am ganser. Ni fydd yn cynnwys gwybodaeth sy’n ymwneud â pherfformiad nac unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag amseroedd aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth, amseroedd aros am wasanaethau diagnostig a therapi, oedi wrth drosglwyddo gofal, llwybrau wedi cau neu atgyfeiriadau i gleifion allanol.

Hefyd, nodwch yn ystod y cyfnod hwn ni fyddwn yn diweddaru'r dangosfwrdd cryno SlideShare. Bydd y prif bwyntiau’n cael eu dosbarthu drwy’r adroddiad ac unrhyw ddata gweithgareddol dethol yn cael eu cyhoeddi drwy dablau StatsCymru.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.