Neidio i'r prif gynnwy

Gweithgor Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y Cwricwlwm Newydd

Beth rydym yn ei wneud

Bydd y gweithgor yn adolygu’r adnoddau dysgu a’r hyfforddiant proffesiynol sy’n ymwneud ag addysgu hanes Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, a hanes a chynefinoedd Cymru.

Gwybodaeth gorfforaethol