Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cwyn amdanom.

Darllenwch ein canllawiau 'Sut i wneud cwyn am Lywodraeth Cymru’. Gallwch hefyd wneud cwyn trwy e-bost, ffôn neu’r post.

Mae meysydd wedi eu marcio gyda (gofynnol) yn ofynnol ar gyfer cyflwyno.

Eich manylion
Oedran (gofynnol)
Rydym yn casglu’r wybodaeth hon i wella ein proses, ni fydd yn effeithio canlyniad eich cwyn.
Eich cwyn
Cofiwch gynnwys manylion o beth y credwch y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud yn anghywir, neu wedi methu â gwneud, a beth ddylid ei wneud i gywiro’r sefyllfa.
Os felly, rhowch fanylion cryno.
Bydd Llywodaeth Cymru yn defnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd i brosesu eich cwyn yn unol a’n hysbysiad preifatrwydd corfforaethol a’r polisi cwynion i gwsmeriaid.