Neidio i'r prif gynnwy

Hoffem gael eich barn am reoliadau newydd ar gyfer cydlynu trefniadau derbyn i ysgolion.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
23 Chwefror 2024
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar gynigion i wneud y canlynol:

  • rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i gydlynu trefniadau derbyn i ysgolion a gynhelir yn eu hardal
  • creu diwygiad cysylltiedig i Reoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011 ("Rheoliadau 2011"). Bydd angen i awdurdodau lleol gynnwys crynodeb o'i gynllun cydlynedig yn ei brosbectws cyfansawdd. Byddai hyn ochr yn ochr ag esboniad clir o gamau'r broses o wneud cais am le mewn ysgol

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 23 Chwefror 2024, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

I gael rhagor o wybodaeth:

Y Gangen Llywodraethiant, Trefniadaeth a Derbyniadau i Ysgolion
Yr Is-adran Cynllunio Busnes a Llywodraethiant Addysg
Y Grŵp Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Gymraeg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ