Neidio i'r prif gynnwy

Data Cyfrifiad 2021 am gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd preswylwyr yng Nghymru.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi cyhoeddi data Cyfrifiad 2021 ar gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd yng Nghymru a Lloegr (dydd Gwener 6 Ionawr 2023), mewn dau fwletin ar wahân:

Mae'r bwletin ystadegol hwn yn cynnwys crynodebau mewn perthynas â’r ddau faes hyn i Gymru.

Mae’r SYG wedi cyhoeddi data pellach o Gyfrifiad 2021 ar gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd gyda dadansoddiadau ychwanegol (dydd Mercher 25 Ionawr 2023).

Cyswllt

Andy O’Rourke

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.