Neidio i'r prif gynnwy

Bydd cyffordd yr A470 yn cysylltu’r A470 â’r A465.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:
Image
Map yn dangos y newidiadau i gyffordd yr A470/A465.
Map yn dangos y newidiadau i gyffordd yr A470/A465.

Beth ydyn ni'n ei wneud

 • adeiladu ffordd dros dro
 • symud cyfleustodau
 • adeiladu traphont newydd yn Nant Ffrwd a Thaf Fawr
 • adeiladu pont
 • gwelliannau i’r gyffordd

Byddwn yn adeiladu cyffordd newydd yn lle’r un bresennol yng nghylchfan yr A470/A465.

Bydd dwy gylchfan ar y gyffordd ar yr A470, gyda ffyrdd i’r A465.

Rydym am adeiladu pont i gario’r A465 dros y ffordd gysylltu rhwng y ddwy gylchfan.

Byddwn yn adeiladu traphont newydd dros Nant Ffrwd a Thaf Fawr.

Byddwn yn symud cyfleustodau, gan gynnwys ceblau foltedd uchel uwchben, er mwyn gallu adeiladu’r ffordd newydd.

Image
Work at Nant Ffrwd
Y gwaith ar Nant Ffrwd
Image
the works at Taf Fawr
Gwaith ar Daf Fawr

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Rydym wedi:

 • clirio llystyfiant yn barod i'r gwaith ddechrau
 • dechrau symud y ceblau foltedd uchel uwchben
 • adeiladu traciau mynediad i’r pontydd

Y camau nesaf

 • Gwanwyn 2021 i haf 2021: byddwn yn cwblhau'r ffordd fynediad breifat newydd i’r fferm/eiddo i gymryd lle'r rhan bresennol o'r ffordd breifat.
 • Haf 2021 i haf 2022: byddwn yn adeiladu ffordd dros dro newydd i'r A470 i’r gogledd o'r gylchfan (gweler y llinellau oren ar y map).
 • Haf 2021 i wanwyn 2023: byddwn yn adeiladu pont a thraphont newydd i gario'r ffordd ymuno ac ymadael tua'r dwyrain o’r A465 a phrif gerbytffordd yr A465 dros Nant Ffrwd.
 • Haf 2021 i hydref 2023: byddwn yn adeiladu traphont newydd i gario cerbytffordd yr A465 dros Daf Fawr.

I gael newyddion traffig ar y gyffordd hon, ewch i Traffig Cymru.