Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad yn edrych ar gyflawniad disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 3, gan gynnwys gwybodaeth yn ôl rhyw, prydau ysgol am ddim a lefel cyflawniad ar gyfer Medi 2022 to Awst 2023.

Mae canlyniadau Cyfnod Allweddol 3 yn ymwneud â phlant 14 oed. Ni chasglwyd y data yn 2020 a 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19). Dechreuodd cwricwlwm newydd i Gymru gael ei gyflwyno mewn ysgolion a lleoliadau ym mis Medi 2022. O ganlyniad, nid yw canlyniadau asesiadau athrawon y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 yn cael eu casglu mwyach.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Steve Hughes

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.