Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen am adolygiad o gyflog ac amodau gwaith cydlynwyr anghenion dysgu ychwanegol.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Chwefror 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Mae Cydlynwyr ADY wedi gweld newid sylweddol yn eu rôl o ran llwyth gwaith a chyfrifoldeb. Sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen i gynnal adolygiad o'u cyflog a'u hamser di-gyswllt.

Roedd yr adolygiad yn ystyried:

  • a yw'r broses dâl gyfredol yn briodol ac yn gyson
  • beth y gellid ei wella i adlewyrchu tâl a rôl newydd Cydlynwyr ADY
  • pa newidiadau y gallai fod eu hangen i'r gofynion cyflog presennol o ran ad-dalu