Neidio i'r prif gynnwy

Gwnewch gais am gyllid i ddarparu cymwysterau cydnabyddedig i staff sectorau'r blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae.

I gael cyllid:

  • rhaid i gyflogeion fod yn 18 oed neu'n hŷn
  • rhaid i gyflogeion fod â chontract cyflogaeth sydd rhwng 10 ac 16 awr yr wythnos
  • dylai'r lleoliad fod wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru
  • rhaid i leoliadau nad ydynt wedi'u cofrestru weithio tuag at gael eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru

I gael gwybod mwy a gwneud cais am gyllid Cynnydd ar gyfer Llwyddiant:

Mae Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn cael ei ariannu'n rhannol drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a weinyddir drwy Lywodraeth Cymru.