Neidio i'r prif gynnwy

O fis Ebrill 2019 ymlaen bydd Llywodraeth Cymru yn gallu amrywio’r cyfraddau Treth Incwm sy'n cael eu talu gan drethdalwyr Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Tachwedd 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Sut mae’ch treth yn cael ei chasglu

Ym mis Ebrill 2019, gostyngodd Llywodraeth y DU y 3 cyfradd Treth Incwm sy’n cael eu talu gan drethdalwyr Cymru fel y dangosir yn y diagram isod. Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru yn penderfynu ar gyfraddau treth incwm Cymru sy'n cael eu hychwanegu at gyfraddau gostyngol y DU. Gall ddewis amrywio'r cyfraddau hyn neu eu cadw’r un fath â'r rhai y mae trethdalwyr Lloegr a Gogledd Iwerddon yn eu talu.

Image
Cyfraddau Treth Incwm yng Nghymru

Y cyfraddau

Mae Senedd Cymru wedi cytuno ar gyfraddau arfaethedig y dreth incwm yng Nghymru ar gyfer 2023 i 2024, sy'n golygu na fydd unrhyw newid i gyfraddau treth incwm cyffredinol trethdalwyr Cymru.

Sut mae’ch treth yn cael ei chasglu

Mae Treth Incwm gan drethdalwyr Cymru yn cael ei chasglu gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM).

Mae’r swm o arian y gall pobl ei ennill cyn dechrau talu treth (eu lwfans personol) yr un fath ag ar gyfer gweddill y DU. Gall swm y lwfans personol amrywio, yn dibynnu ar amgylchiadau unigol.

Mae 3 band treth: sylfaenol, uwch ac ychwanegol. Mae'r pwynt lle mae pobl yn dechrau talu'r cyfraddau Treth Incwm uwch ac ychwanegol yr un fath ag yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Llywodraeth y DU fydd yn dal yn gyfrifol am drethu’r incwm o gynilion a difidendau.

Sut mae eich treth yn cael ei gwario

Sut mae hyn yn effeithio arna i?

Os ydych yn byw yng Nghymru bydd y newidiadau i gyfraddau’r dreth incwm yng Nghymru yn effeithio arnoch chi.

I gael rhagor o wybodaeth gweler y ddiffiniad cyfreithiol o drethdalwr Cymreig (Saesneg yn unig).