Neidio i'r prif gynnwy

Mae Deddf Cymru 2014 a Deddf Cymru 2017 yn datganoli pwerau trethu a benthyca i Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Treth Trafodiadau Tir

Treth Gwarediadau Tirlenwi

Treth Incwm

Trethi newydd

Fframwaith cyllidol

Mae refeniw treth o drethi datganoledig newydd yn ariannu'n uniongyrchol gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Ym mis Rhagfyr 2016 cytunwyd ar drefniadau cyllido rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth y DU. Gan gyfarfod fel Cyd-Bwyllgor y Trysorlys, cytunasant ar fframwaith cyllidol newydd.

Fframwaith polisi trethi

Bydd fframwaith polisi trethi Cymru yn pennu agwedd gyffredinol Llywodraeth Cymru at drethiant, ein hamcanion strategol a’r heriau allweddol.

Adroddiadau Deddf Cymru

Adroddiadau blynyddol Gweinidogion Cymru ar gyflwyno a gweithredu Rhan 2 (Cyllid) Deddf Cymru 2014.

  • Adroddiad
  • Adroddiad
  • Adroddiad
  • Adroddiad
  • Adroddiad
  • Adroddiad
  • Adroddiad

Adroddiadau Comisiwn Holtham

Adroddiadau gan, neu gomisiynwyd gan y Comisiwn Annibynnol ar Ariannu a Chyllid i Gymru.

Ymgynghoriadau