Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am safleoedd awdurdodedig, anawdurdodedig ac awdurdod lleol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Mawrth 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Ar gyfer beth y defnyddir y cyfrif?

Mae'r cyfrif yn rhan o'r sail tystiolaeth wrth asesu ceisiadau awdurdodau lleol am grant cyfalaf safleoedd Sipsiwn a Theithwyr. Mae cychwyn adran 101 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 hefyd yn gofyn i awdurdodau lleol gynnal asesiad o anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr sydd yn preswylio yn neu’n cyrchu i’w hardal.

Casglu data

Adroddiad ansawdd