Neidio i'r prif gynnwy

Nifer y carafanau Sipsiwn a Theithwyr ar safleoedd awdurdodedig, anawdurdodedig ac awdurdod lleol ar 23 Ionawr 2020.

Prif bwyntiau

  • Roedd 1,092 o garafanau Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru wedi eu cofnodi yng Nghymru ar 23 Ionawr 2020.
  • Roedd cyfanswm o 136 o safleoedd ar draws Cymru.

Safleoedd awdurdodedig           

  • O gymharu'r cyfrif ym mis Ionawr 2020 a mis Ionawr 2019, mae nifer y carafanau ar safleoedd awdurdodedig wedi codi 6% (59 carafán).

Safleoedd anawdurdodedig      

  • Roedd 63 carafán ar safleoedd anawdurdodedig ar dir a oedd yn eiddo i Sipsiwn a Theithwyr, sy’n cyfrif am 6% o’r holl garafanau.
  • Roedd 57 o garafanau eraill (5% o’r holl garafanau) ar safleoedd anawdurdodedig ar dir nad oedd yn eiddo i Sipsiwn a Theithwyr.
  • Mae nifer y carafanau Sipsiwn a Theithwyr ar safleoedd anawdurdodedig wedi gostwng 12% rhwng Ionawr 2019 a Ionawr 2020.

Safleoedd Sipsiwn a ddarperir gan awdurdodau lleol

  • Roedd 405 o leiniau ar safleoedd Sipsiwn a Theithwyr a ddarperir gan awdurdodau lleol yng Nghymru ar 23 Ionawr 2020.

Adroddiadau

Cyfrif carafannau Sipsiwn a Theithwyr, Ionawr 2020 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.