Neidio i'r prif gynnwy

Dadansoddiad o incwm a gwariant ar gyfer y sector addysg uwch ar gyfer Medi 2018 i Awst 2019.

Prif bwyntiau

  • Cyfanswm incwm sefydliadau addysg uwch Cymru oedd £1.64 biliwn, 4% (£70 miliwn) yn fwy na 2017/18.
  • Cyfanswm gwariant y sector oedd £1.85 biliwn, 18% (£278 miliwn) yn fwy na 2017/18.
  • Gwnaeth yr incwm o ffioedd dysgu barhau i gynyddu. Bellach, mae ffioedd dysgu a chontractau addysg yn cyfrif am 54% o’r incwm (£892 miliwn).
  • Gwelwyd cynnydd yng ngrantiau’r Cyngor Cyllido ar ôl gostyngiad am wyth mlwyddyn yn olynol. Gwnaeth yr incwm o Grantiau Cyllido gynyddu 16% (£25.6 miliwn).
  • Grantiau ymchwil oedd 16% o incwm prifysgolion Cymru, cynnydd o 3 pwynt o gymharu a 2017/18.
  • Bu cynnydd mawr yn y swm a gwariwyd gan brifysgolion Cymru ar staff, £1.12bn yn 2018/19 o gymharu a £879m yn 2017/18. Roedd hyn dros hanner yr holl gostau (61%).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099