Neidio i'r prif gynnwy

Data am y nifer o gartrefi a brynwyd a gwerth y benthyciadau a dderbyniwyd o dan cynllun ar gyfer Ebrill i Mehefin 2023.

Ym mis Rhagfyr 2022 cyhoeddodd y Gweinidog Newid Hinsawdd y byddai'r cynllun yng Nghymru yn parhau tan fis Mawrth 2025 gyda phob cartref sy'n cael ei werthu drwy'r cynllun angen bodloni o leiaf EPC (Tystysgrif Perfformiad Ynni) B a'r cap prisiau prynu yn codi o £250,000 i £300,000.

Ers ei sefydlu ar 2 Ionawr 2014 i 31 Mehefin 2023, bu 13,743 cwblhau o dan Gymorth i Brynu Cymru. Roedd dros dri chwarter o’r rhai a gwblhawyd yn brynwyr tro cyntaf ac roedd dros hanner o’r rhai a gwblhawyd yn gartrefi 3 ystafell wely.

Prif bwyntiau

  • Cafodd 103 o gartrefi eu prynu gan ddefnyddio benthyciadau rhannu ecwiti Llywodraeth Cymru.  
  • Rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin 2023, cafodd 31 eiddo lesddaliadol eu prynu, a fflatiau oeddent i gyd. 
  • Ar 30 Mehefin 2023, roedd 237 o geisiadau am fenthyciadau heb gael eu prosesi yn llawn.
  • Yn ystod y chwarter hwn, cyfanswm gwerth y cartrefi a brynwyd oedd £22.9 miliwn a chyfanswm gwerth y benthyciadau ecwiti oedd £4.5 miliwn.
  • £222,289 oedd pris prynu cymedrig y cartrefi a brynwyd drwy’r cynllun yn ystod y chwarter hwn, a £43,610 oedd  gwerth cymedrig y benthyciad ecwiti.

Nodyn

Casglwyd yr wybodaeth ar ran Llywodraeth Cymru gan Cymorth i Brynu - Cymru Cyf. Caiff gwybodaeth ar lefel llywodraeth leol ei chyhoeddi ar StatsCymru.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Craig Mcleod

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.