Neidio i'r prif gynnwy

Gallech gael cymorth tuag at gostau gofal plant, gan gynnwys:

Cymorth arall gyda thalu am ofal plant

Mae eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol yn rhoi cyngor am ddim ar ofal plant.

Efallai y gallech gael cymorth gyda gofal plant gan gynlluniau eraill.

Credyd Cynhwysol

Gall rhieni sy'n gweithio gael cymorth tuag at gostau byw, gan gynnwys gofal plant. Darganfyddwch a ydych yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol ar GOV.UK.

Chredyd Treth

Mae'r rhain yn helpu rhieni sy'n gweithio ac sydd ar incwm isel. Chredyd Treth ar GOV.UK.

Gofal plant di-dreth

Mae hyn yn helpu gyda chostau gofal plant. Darganfyddwch a ydych yn gymwys i gael gofal plant di-dreth ar GOV.UK.

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Gallai myfyrwyr israddedig gael grant gofal plant. Ewch i wefan wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Credydau Yswiriant Gwladol i oedolion sy'n gofalu am blentyn dan 12 oed

Gall pobl 16 oed a hŷn neu dan oedran pensiwn y wladwriaeth ac sy'n gofalu am blentyn dan 12 oed wneud cais am gredydau Yswiriant Gwladol. Gelwir y rhain yn Gredydau Gofal Plant ar gyfer Oedolion Penodedig ar GOV.UK.