Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn ceisio barn ar gynigion i ddarparu cymorth ardrethi ar gyfer ynni adnewyddadwy yng Nghymru.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
15 Awst 2023
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar ddileu offer a pheiriannau adnewyddadwy o gyfraddau prisio. Rydym hefyd yn ymgynghori ar ddarparu rhyddhad ar gyfer rhwydweithiau gwresogi carbon isel. Byddai'r ddau newid yn berthnasol o 1 Ebrill 2024.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 15 Awst 2023, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch ac ymatebwch i:

Y Gangen Polisi Ardrethi Annomestig
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ