Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg ac adnoddau pellach i dy helpu

Plant 4-11
Beth bynnag yw iaith y cartref, gall addysg Gymraeg gynnig sgiliau ychwanegol i dy blentyn a mwy o gyfleodd i'r dyfodol.
Pobl Ifanc 11-18
Yn gyffredinol mae ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn perfformio’n well. Mae rhai ohonynt ymysg y gorau yng Nghymru.
Adnoddau Addysg Cyfrwng Cymraeg
Gelli lawrlwytho rhestr gyflawn o’r amryw adnoddau addysg Cymraeg sydd wedi’u comisiynu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 3 - 19 oed.
Eisiau gwella dy Gymraeg a chodi safonau disgyblion?
Cyfleoedd datblygiad proffesiynol rhad ac am ddim i ymarferwyr addysgu
Seren a Sbarc
Siarter Iaith
Wyt ti wedi gweld wynebau direidus y ddau yma yn ddiweddar?
Parhau gyda addysg cyfrwng Cymraeg
Gall y mwyafrif o blant y byd siarad dwy iaith – beth am roi’r cyfle gorau i dy blentyn allu gwneud yr un peth.