Neidio i'r prif gynnwy

Ein Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, sy’n pennu’r cyfeiriad ar gyfer gwaith datblygu yng Nghymru tan 2040.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Awst 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cymru’r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040

Fframwaith datblygu cenedlaethol yw Cymru’r Dyfodol ac mae ganddo statws cynllun datblygu. 

Dylid darllen Cymru’r Dyfodol ochr yn ochr â Pholisi Cynllunio Cymru

Mapio Cymru’r Dyfodol

Mapiau digidol o bolisïau gofodol Cymru’r Dyfodol. Mae hefyd yn cynnwys data y mapiau i'w lawrlwytho i systemau mapio digidol.

Pecynnau addysg

Asesiadau effaith

Mae paratoi Dyfodol Cymru wedi cael ei danategu gan asesiadau effaith gan gynnwys Gwerthusiad Cynaliadwyedd Integredig (GCI) ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARC).

Pwrpas y GCI yw sicrhau bod egwyddorion datblygu cynaliadwy yn cael eu hymgorffori yng Nghymru'r Dyfodol ar bob cam o'i baratoi.

Fframwaith monitro

Yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn monitro ac yn adolygu Cymru'r Dyfodol.

Paratoi Cymru’r Dyfodol

Paratowyd Cymru'r Dyfodol dros sawl blwyddyn. Roedd y dystiolaeth ganlynol yn cefnogi'r broses baratoi