Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor ar deithio ar fysiau a threnau am ddim ledled Cymru ar gyfer ffoaduriaid.

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Mai 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Daeth y cynllun Tocynnau Croeso i ben ar 1 Ebrill 2024 ac nid yw bellach ar gael. O hyn allan, bydd angen ichi dalu i deithio ar fws neu drên yng Nghymru.

Efallai y byddwch yn gymwys am un o'r cynlluniau teithio am ddim neu am bris rhatach sydd ar gael os ydych: 

  • yn 60 oed neu’n hŷn 
  • yn anabl
  • yn blentyn neu’n berson ifanc 

I gael rhagor o wybodaeth am y rhain a thocynnau teithio rhatach eraill, gweler Traveline Cymru neu cysylltwch â'ch gweithredwr bysiau lleol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am gludiant ar gyfer dysgwyr oedran ysgol statudol ac ôl-16.