Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

1. Trosolwg

Gall y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid eich helpu os ydych mewn caledi ariannol sylweddol neu'n wynebu caledi ariannol sylweddol oherwydd problemau diogelwch tân sy'n effeithio ar eich eiddo.

Mae'r cynllun yn cynnig cyngor ac atebion i lesddeiliaid, cyngor ac atebion i'w pryderon ariannol presennol. Mewn rhai achosion gall hyn gynnwys prynu eich eiddo ar brydles.