Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

2. Cymhwysedd

I fod yn gymwys i gael cymorth gan y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid mae'n rhaid i chi:

  • fod yn berchennog eiddo mewn adeilad cymwys
  • pasio'r asesiad cymhwysedd ariannol (ffurflen gwariant incwm i fesur eich incwm gwario yn erbyn diffiniad y Comisiwn Metrigau Cymdeithasol o galedi ariannol sylweddol)

Os nad ydych yn gymwys ar hyn o bryd a bod eich amgylchiadau'n newid yna gallwch ailymgeisio.

Defnyddiwch wiriwr cymhwysedd y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid i weld a allwch fod yn gymwys i gael cymorth gan y cynllun.