Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r cynllun hwn yn canolbwyntio ar yr hyn y gellir ei wneud i recriwtio mwy i raglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Hydref 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Mae Partneriaethau Addysg Gychwynnol Athrawon yn gweithio i sicrhau bod ymgeiswyr o gefndiroedd ethnig lleiafrifol yn cael cymorth priodol cyn gwneud cais. Bydd cymorth yn cael ei roi yn ystod y broses ymgeisio i sicrhau bod unrhyw faterion sy’n ymweud â gwahaniaethu yn cael eu trin yn briodol.

Mae pob Partneriaeth Addysg Gychwynnol Athrawon wedi datblygu a chyhoeddi cynlluniau recriwtio i gefnogi'r gwaith hwn, a nod y cynlluniau hyn yn benodol yw cynyddu nifer yr ymgeiswyr ethnig lleiafrifol i gyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon, gan gynnwys rhai cyfrwng Cymraeg: