Neidio i'r prif gynnwy

Data yn edrych ar gyraeddiadau disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3, yn ôl hawl i brydau ysgol am ddim ar gyfer 2018.

Prif bwyntiau

  • Mae perfformiad disgyblion sydd a’r hawl i brydau ysgol am ddim wedi gwella'n gyffredinol ym mhob blwyddyn dros y 10 mlynedd diwethaf ac ar gyfer pob dangosydd.
  • Fodd bynnag, mae perfformiad disgyblion sydd â’r hawl i brydau ysgol am ddim yn is na’r rhai sydd â dim hawl ymhob cyfnod allweddol ac ymhob dangosydd perfformiad.
  • Mae’r bwlch yn gyffredinol wedi cau dros y 10 blynedd ddiwethaf yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3.
  • Yn 2018 18.2 pwynt canran oedd y bwlch ym mherfformiad yn y Dangosydd Cyfnod Sylfaen.
  • Yn 2018 roedd y bwlch yn y Dangosydd Pynciau Craidd yn 14.2 pwynt canran ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 19.5 pwynt canran ar gyfer Cyfnod Allweddol 3.
  • Mae perthynas cryf rhwng cyflawniad â’r hawl i brydau ysgol am ddim mewn ysgolion uwchradd: wrth i’r lefel o hawl gynyddu mae lefel cyflawniad yn disgyn.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyraeddiadau a'r hawl i brydau am ddim, 2018: tablau , math o ffeil: XLS, maint ffeil: 144 KB

XLS
144 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.