Neidio i'r prif gynnwy

E-bost, ffôn a chyfeiriad post ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Ymholiadau cyffredinol

Os yw eich ymholiad ynghylch y coronafeirws darllenwch ein canllawiau coronafeirws.

I gael ein newyddion diweddaraf darllenwch ein hysbysiadau newydd.

E-bost

cymorth@llyw.cymru 

Ffôn

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5pm

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Post

Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Ymddygiad annerbyniol

Mae gan bob aelod o’r cyhoedd yr hawl i gael ei glywed, ei ddeall a’i barchu. Fodd bynnag mae gan ein staff yr un hawliau, felly osgowch:

  • ymddygiad ymosodol a sarhaus, fel rhegi neu fygwth
  • gofyn am bethau afresymol, mae amodau afresymol yn ei gwneud hi'n anoddach i ni ddarparu gwasanaeth da
  • bod yn afresymol o ddyfal, mae ymholiadau tebyg ac ailadroddus yn amharu ar ein gallu i weithio effeithiol

Dysgwch fwy am yr hyn yr ydym yn ei ystyried yn ymddygiad annerbyniol gan gwsmeriaid a sut y byddwn yn ymateb.

Cysylltu â gweinidogion