Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrif o faint yr holl fentrau sy'n gweithredu yng Nghymru ar gyfer 2018.

Prif bwyntiau

  • Yn 2018, roedd 38.0% o gyflogaeth yn y sector preifat yng Nghymru o fewn mentrau mawr (y rhai sydd â 250 neu fwy o weithwyr), o'i gymharu â 39.9% ar gyfer y DU gyfan.
  • Rhwng 2003 a 2018 bu lleihad o 3.6 pwynt canran yng nghyfran y gyflogaeth yn y band maint cyflogaeth fwyaf yng Nghymru.
  • Yn 2018, roedd tua 0.5% o fentrau byw yng Nghymru ddim yn eiddo i’r DU, sy’n cyfrif am 13.9% o’r gyflogaeth yn 2018, i fyny 13.6% yn 2017.
  • Roedd amrywiad sylweddol rhwng sectorau diwydiant, gyda swyddi mewn amaethyddiaeth yn bennaf ymhlith ficrofusnesau (90.3%) a chyflogaeth yn y diwydiannau cynhyrchu yn canolbwyntio yn y band maint mwyaf (48.7%).
  • Yng Nghymru, yr awdurdodau lleol gyda’r gyfran fwyaf o gyflogaeth yn y band maint mwyaf yn y sector preifat oedd Casnewydd a Caerdydd (53.1% a 52.7% yn ôl eu trefn) a’r lleiaf oedd Powys (18.5%).

Adroddiadau

Dadansoddiad maint o fusnesau gweithredol, 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 817 KB

PDF
Saesneg yn unig
817 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.