Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrif o faint yr holl fentrau sy'n gweithredu yng Nghymru, gan gynnwys amcangyfrifon ar gyfer y busnesau lleiaf sy'n gweithredu o dan y trothwy TAW.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Tachwedd 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Cyhoeddiadau blaenorol

Data 2020

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID-19, bu’n rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau sy’n flaenoriaeth. Penderfynwyd cyhoeddi data 2020 ochr yn ochr â data 2021. Bydd dyddiad cyhoeddi cadarn yn cael ei gadarnhau cyn gynted â phosibl yn unol â'r Cod Ymarfer.