Neidio i'r prif gynnwy

Methodoleg a chanlyniadau dadansoddiad o fantais gymharol Cymru mewn allforion nwyddau ar gyfer cyfartaledd 2015 hyd 2017.

Mae canlyniadau’r dadansoddiad hwn wedi cael eu defnyddio fel rhan o’r sylfaen dystiolaeth sy’n sail i ddogfen Llywodraeth Cymru, y Cynllun Gweithredu Allforio a gyhoeddwyd ar 15 Rhagfyr 2020.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.