Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r erthygl ystadegol hon yn rhoi dadansoddiad o ailseilio amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae’r erthygl yn canolbwyntio ar yr amcangyfrifon sydd wedi eu hailseilio ar gyfer Cymru ac awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod 2012 i 2021.

Mae'r erthygl hon yn edrych ar y gwahaniaethau rhwng yr amcangyfrifon poblogaeth treigl a'r rhai wedi'u hailsylfaenu ar lefel awdurdod lleol. Mae'r holl ddata yn cael eu cymryd o'r amcangyfrifon poblogaeth wedi'u hailsylfaenu (StatsCymru) a'r amcangyfrifon poblogaeth treigl (Swyddfa Ystadegau Gwladol).

Cyswllt

Dan Boon a Stephanie Harries

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.