Neidio i'r prif gynnwy

Cyhoeddiad misol ar nifer yr unigolion sy'n cael eu gosod ac yn byw mewn llety dros dro, unigolion a symudwyd i lety tymor hir a phobl sy'n cysgu allan ledled Cymru.

Mae'r cyhoeddiad hwn yn ymdrin â phobl sy'n cysgu allan a darparu llety dros dro a hirdymor i bobl ddigartref sy'n mynd at awdurdodau lleol am gymorth tai.

Mae dadansoddiadau manwl, gan gynnwys gan awdurdodau lleol, i'w gweld ar StatsCymru (Darparu llety digartrefedd a chysgu allan).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Rachel Shepherd-Hunt

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.