Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwil i ddeall pa gartrefi incwm isel sydd fwyaf tebygol o fyw mewn cartrefi oer, ac felly yn debygol o fod a’r angen mwyaf am welliant effeithlonrwydd ynni yn eu cartrefi.

Yn sgil y prosiect, cododd sawl ffactor sy’n risg ar gyfer effeithiau andwyol byw mewn cartref oer.  

Dyma rai ohonyn nhw:

  • oedolion hŷn
  • plant ifanc
  • cartrefi sydd â rhywun sy’n anabl neu sydd â salwch hir dymor sy’n cyfyngu ar eu bywyd
  • unigolion sydd â chlefydau anadlol neu gylchredol
  • unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl

Mae’r ymchwil wedi gwneud argymhellion ynghylch sut y gellir rhoi cynllun defnyddio ynni’n fwy effeithiol ar waith er mwyn targedu’r rheini sydd mewn perygl fwyaf yn y ffordd orau ac y byddai byw mewn cartref oer yn fwy tebygol o gael effaith andwyol arnyn nhw.

Gwnaed amcanestyniadau ynghylch faint o gartrefi allai elwa o welliannau yn eu cartrefi gyda’r amrywiaeth o gyllidebau blynyddol sydd ar gael.

Adroddiadau

Adroddiad terfynol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adroddiad terfynol: Crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 441 KB

PDF
441 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Modelu senarios ychwanegol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.