Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 11 Ionawr 2016.

Cyfnod ymgynghori:
19 Hydref 2015 i 11 Ionawr 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Ymateb Llywodraeth Cymru (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 476 KB

PDF
476 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dadansoddiad o ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 870 KB

PDF
870 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am gael eich barn ynglŷn â’r cynigion ar gyfer y dangosyddion cenedlaethol i fesur y cynnydd y mae Cymru’n ei wneud tuag at gyrraedd y saith nod llesiant yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae a wnelo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn awr ac yn y dyfodol.

Diben yr ymgynghoriad hwn oedd  casglu eich barn ynglŷn â set o ddangosyddion llesiant cenedlaethol ar gyfer Cymru sydd wedi’u bwriadu i fesur cynnydd tuag at greu Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru sy’n fwy cyfartal, Cymru iachach, Cymru o gymunedau cydlynus, Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu a Chymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

Rydym am sicrhau bod pobl a chymunedau ledled Cymru’n gallu cyfrannu eu barn ynglŷn â’r set newydd arfaethedig o ddangosyddion llesiant cenedlaethol ar gyfer Cymru amae’r ddogfen hon felly’n nodi ein cynigion drafft i bennu 40 o ddangosyddion llesiant cenedlaethol ar gyfer Cymru,

I ddeall mwy am y Ddeddf gweler y Daflen ar yr Hanfodion a ffilm animeiddiedig sy’n egluro’r Ddeddf.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 365 KB

PDF
365 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Crynodeb o dangosyddion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 305 KB

PDF
305 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad A: templed ar gyfer dangosyddion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 106 KB

PDF
106 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dangosyddion Cenedlaethau'r Dyfodol arfaethedig sy’n cael eu mesur gan ddefnyddio'r Arolwg Cenedlaethol Cymru , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 284 KB

PDF
284 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.