Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio’r Theori Newid ar gyfer y Ddeddf, gan ddisgrifio pam mae'r Ddeddf yn angenrheidiol a'r hyn y mae'n anelu at ei gyflawni. Y Theori Newid yw’r cam cyntaf wrth ddatblygu fframwaith ar gyfer gwaith gwerthuso yn y dyfodol.

Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio’r Theori Newid ar gyfer y Ddeddf, gan ddisgrifio pam mae'r Ddeddf yn angenrheidiol a'r hyn y mae'n anelu at ei gyflawni. Y Theori Newid yw’r cam cyntaf wrth ddatblygu fframwaith ar gyfer gwaith gwerthuso yn y dyfodol.

Mae'r Theori Newid sylfaenol wedi'i grynhoi mewn pedwar model rhesymeg sy'n ymdrin â darpariaethau allweddol y Ddeddf: y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol, y Ddyletswydd Partneriaeth Gymdeithasol, Gwaith Teg, a Chaffael Cyhoeddus Cymdeithasol Gyfrifol. Datblygwyd y modelau rhesymeg yn fewnol yn gyntaf gydag arweinwyr polisi Llywodraeth Cymru; yna, profwyd a mireiniodd y modelau rhesymeg ar gyfer y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol, y Ddyletswydd Partneriaeth Gymdeithasol a Gwaith Teg ymhellach mewn gweithdy gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

At ei gilydd, mae'r Theori Newid yn darparu asesiad o'r amodau cyn y Ddeddf y gellir mesur newid a chynnydd ohonynt. Bydd y Theori Newid yn llywio datblygiad fframwaith Gwerthuso. Bydd y Theori Newid yn darparu sail y gall gwerthuswyr yn y dyfodol asesu sut y gweithredwyd y Ddeddf a pha allbynnau y mae'n eu cynhyrchu; a monitro a gwerthuso effaith y Ddeddf yn gadarn dros ei phum mlynedd gyntaf.

Cyswllt

Kate Mulready

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.