Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r dadansoddiad hwn yn adrodd ar y defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned, gan gynnwys defnydd o’r iaith o fewn gwahanol grwpiau a sefyllfaoedd cymdeithasol.

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno rhai canfyddiadau o Arolwg Defnydd Iaith 2019-20. Daeth yr arolwg i ben yn gynt na’r disgwyl yn sgil pandemig y coronafeirws (COVID-19). Mae rhagor o wybodaeth am oblygiadau hyn, a’r cyfyngiadau o ran y data o ganlyniad i hynny, yn yr adran am ansawdd a methodoleg.

Cyswllt

Llio Owen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.